Pałac Lubostroń

Witaj w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej
Pałac Lubostroń


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Na mocy art. 8 ustawy, tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek utworzenia i prowadzenia własnych, podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonujących w sieci internet.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.Pałac Lubostroń
Lubostroń
89-210 Łabiszyn

gmina : Łabiszyn
powiat : żniński
województwo : kujawsko-pomorskie

tel : 52 384-46-23
fax : 52 384-46-23
e-mail : palac@palac-lubostron.pl

NIP : 562-16-09-504
Regon : 092547327


Liczba odsłon: 17625
wczoraj : 8
dzisiaj : 4

ostatnia aktualizacja Biuletynu 2015-05-21 08:21:40

BIP - Pałac Lubostroń - version: 1.0 - 2011-2016


InterMan 2011- 2016