– Roboty budowlane Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki Numer ogłoszenia: 72951 – 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47867-2015 z dnia 2015-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Łabiszyn Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy odrestaurowanie ścian Pałacu w…

Czytaj więcej


Nazwa: Łabiszyn, Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki   Lubostroń, 13.04.2015r. Nr postępowania PL. 3421-1/15 Nazwa: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki Odpowiedzi na pytania: Zadanie, które będzie realizowane w 2015 roku pod…

Czytaj więcej


Nazwa: Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych…

Czytaj więcej


Łabiszyn: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu Numer ogłoszenia: 101919 – 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75951 – 2014r.…

Czytaj więcej


Pałac Lubostroń z siedzibą w Lubostroniu informuje, że w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu” na Wykonawcę została wybrana firma: FHU REMGIPS 2 Piotr Broczek, ul. Żukowa 30a, 43 – 607 Jaworzno. >> Wybór najkorzystniejszej oferty…

Czytaj więcej


Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.palac-lubostron.pl ________________________________________ Łabiszyn: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki…

Czytaj więcej


Łabiszyn: DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH Numer ogłoszenia: 484786 – 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń , Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623. Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl I.…

Czytaj więcej