Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 27 lipca 2022 o 09:41:58. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Pałac Lubostroń jest osobą prawną – instytucją kultury.

Organizatorem Pałacu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie.

Akt o utworzeniu instytucji kultury:
Zarządzenie Nr 62/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 1994 roku w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Pałac Lubostroń – Badawczo-Rozwojowe Centrum Rehabilitacji Społecznej Sztuki i Animacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych i nadania statutu tej instytucji.

Pałac Lubostroń jest instytucją kultury działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) oraz statutu nadanego uchwałą XXX/533/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu wraz ze zmianą statutu nadaną uchwałą Nr VIII/141/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2012/12/27 08:00
Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: