Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 11 sierpnia 2015 o 14:54:55. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Celem działania Pałacu jest trwała ochrona i konserwacja zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, promocja dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie różnych form kultury i sztuki.

 

Do zadań Pałacu należy w szczególności:

 • utrzymywanie wartości historyczno – architektonicznych i przyrodniczych zespołu pałacowo-parkowego;
 • ochronę, konserwację i pielęgnację ruchomych i nieruchomych dóbr kultury, będących we władaniu Pałacu;
 • opracowywanie i realizowanie projektów kulturalnych i artystycznych z różnych obszarów sztuki, w  szczególności koncertów, wystaw, spotkań literackich i teatralnych;
 • organizację przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, w szczególności konferencji, sympozjów, lekcji;
 • organizowanie imprez o charakterze promocyjno-rekreacyjnym, w tym popularyzujących tradycje jeździeckie i myśliwskie;
 • organizację warsztatów i kursów mistrzowskich z różnych dziedzin sztuki;
 • tworzenie oferty turystycznej popularyzującej wartość historyczną i architektoniczną zespołu pałacowo – parkowego oraz prowadzoną w nim działalność artystyczną;
 • gromadzenie dóbr kultury oraz udostępnianie zbiorów.

Pałac prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

 • Organizacji okolicznościowych imprez komercyjnych;
 • 2)   sprzedaży usług wynikających z prowadzonej działalności merytoryczne;
 • udostępniania zespołu pałacowo-parkowego, jego przestrzeni, obiektów i pomieszczeń do celów szkoleniowo-konferencyjnych oraz działalności kulturalnej, rekreacyjnej i reklamowej;
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem;
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem;
 • świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej;
 • sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych, materiałów informacyjnych i promocyjnych zarówno własnych i obcych;
 • wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
 • prowadzenia stadniny koni.
Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2012/12/01 09:00
Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:55
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: