Majątek instytucji:

A) Majątek dzierżawiony od Agencji Nieruchomosci Rolnych, Oddział Terenowy
w Bydgoszczy:

Dnia 21.01.2011 r. zawarto umowę notarialną( Repertorium A nr 498/2011) pomiędzy Skarbem Państwa Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dzierżawę na okres 30 lat majątku nieruchomego i ruchomego w celu wykonania zadań własnych Województwa w zakresie kultury oraz działalności pomocniczej przez instytucję kultury Pałac Lubostroń.

Dzierżawa obejmuje majątek wg cen 30.04.1994 roku:

1.Grunty o powierzchni 85,9822 ha

2.Środki trwałe – 1.408.094,25 PLN:
– budynki o wartości 676.575,00 PLN

– budowle o wartości 603.563,00 PLN

– wyposażenie pałacu 127.956,25 PLN

B) Majątek własny instytucji (stan na 31.12. 2011 r.):

1. Środki trwałe – 2.890.873,25 PLN

2. Konie – 20.869,86 PLN

3. Wyposażenie kaplicy – 7.953,00 PLN

4. Antyki – 127.186,91 PLN

5. Wartości niematerialne i prawne – 5.122,68 PLN

6. Środki trwałe w budowie – 211.401,10 PLN

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2012/12/28 08:00
Opublikował:admin
Data publikacji:22.07.2015 12:57
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: