Pałac Lubostroń z siedzibą w Lubostroniu informuje, że w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu” na Wykonawcę została wybrana firma: FHU REMGIPS 2 Piotr Broczek, ul. Żukowa 30a, 43 – 607 Jaworzno.

>> Wybór najkorzystniejszej oferty

Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:22.07.2015 14:09
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane 11 sierpnia 2015 o 15:09:43 [aktualna wersja] przez Karolina Malak
  • Zaktualizowane 22 lipca 2015 o 14:09:16 przez Karolina Malak