11 września, 2020

Lubostroń, dnia 11.09.2020

Znak sprawy: ZP-2/2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 5) w podziale na części

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 11 września  2020 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

W zakresie CZĘŚCI 1:

OFERTA nr 1

BETPOL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz

Cena oferty: 258.300,00 zł, Gwarancja: 60 m-cy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

 

OFERTA nr  2

Firma Budowlano – Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz

Cena oferty: 320.000,00 zł, Gwarancja: 60 m-cy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

 

W zakresie CZĘŚCI 2:

OFERTA nr 1

BETPOL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz

Cena oferty: 270.600,00 zł, Gwarancja: 60 m-cy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 265.801,77 zł (w tym na część 1: 86.149,20 zł, na część 2: 179.652,57 zł)

 

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:11.09.2020 14:17
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki