4 października, 2019

 

Lubostroń, dnia 03.10.2019 r.

Znak sprawy: ZP-4/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4) w podziale na części

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 2 października 2019 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

W zakresie części 1 zamówienia:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów

Cena oferty: 274.320,00 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2

PHU FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

Cena oferty: 245.239,92 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

W zakresie części 2 zamówienia:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów

Cena oferty: 424.872,00 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2

GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno

Cena oferty: 412.965,00 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

W zakresie części 3 zamówienia:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów

Cena oferty: 345.610,80 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2

PHU FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

Cena oferty: 346.481,82 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

W zakresie części 4 zamówienia:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów

Cena oferty: 348.462,00 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2

GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno

Cena oferty: 394.755,66 PLN

Oferowany okres gwarancji:  60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 853.094,87 PLN (w tym na sfinansowanie części 1 -132.841,94 PLN, części 2 – 235.810,84 PLN, części 3- 255.653,00  PLN, części 4 – 228.789,09 PLN).

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:04.10.2019 11:18
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: