31 maja, 2019

 

Lubostroń, dnia 31.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP-2/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej Pałacu w Lubostroniu, Etap II.

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

OFERTA nr 1

Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

Cena oferty: 249.938,03 PLN

Oferowany okres gwarancji:  72 miesiące

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2

Zakład Stolarski i Usługi Wielobranżowe Kapeja Robert

  1. Kątna 1, 88-140 Gniewkowo

Cena oferty: 221.268,39 PLN

Oferowany okres gwarancji:  84 miesiące

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 261.006 PLN.

 

 

 

 

 

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:31.05.2019 13:57
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: