19 grudnia, 2019

Lubostroń, dnia 18.12.2019 r.

Znak sprawy: ZP-5/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego.

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 715.140,75 PLN.

 

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:19.12.2019 13:20
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki