23 sierpnia, 2019

Znak sprawy: ZP-3/2019

Lubostroń, dnia 23.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP-3/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego.

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 730.761,75 PLN.

 

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/08/23 14:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:23.08.2019 14:04
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: