7 sierpnia, 2020

Lubostroń, dnia 07.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP-1/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 5) w podziale na części

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 7 sierpnia  2020 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

W zakresie CZĘŚCI 1:

OFERTA nr 1

Firma Budowlano – Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz

Cena oferty: 332.000,00 zł, Gwarancja: 60 m-cy

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

 

W zakresie CZĘŚCI 2:

Brak ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 265.796,85 zł (w tym na część 1: 86.143,05 zł, na część 2: 179.653,80 zł)

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:07.08.2020 13:07
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: