13 kwietnia, 2015

Lubostroń, 13.04.2015r.

Nr postępowania PL. 3421-1/15
Nazwa: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu,
ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki

Odpowiedzi na pytania:

Zadanie, które będzie realizowane w 2015 roku pod nazwą “Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki” jest kontynuacją całego projektu odwilgocenia pałacu. W latach 2007 – 2010, przeprowadzono odwilgocenie fundamentów i piwnic pałacu. Prace prowadzone były w oparciu o badania i projekt budowalny opracowany przez mgr inż. Zbigniewa Woziwódzkiego i Decyzję Konserwatorską nr 58/2007. W roku 2014 odrestaurowano elewacje ściany frontowej, jednej bocznej oraz tamburu. W roku 2015 kontynując prace zostaną odrestaurowane dwie pozostałe ściany w sposób przyjęty w 2014 roku zawarty w decyzji konserwatorksiej nr WZN 152/2014

Pytanie 1. Czy w takiej sytuacji Inwestor przewiduje w celu zapewnienia trwałości planowanych robot renowacyjnych zablokowanie podciągania kapilarnego oraz trwałe osuszenie zawilgoconych murów pałacu?
Odpowiedz:
Nie przewiduje się.

Pytanie 2. Jeśli zakres robót zostanie poszerzony o osuszenie murów pałacu to biorąc pod uwagę wiek i konstrukcję obiektu, jaka to będzie technologia i w jaki sposób wykonawca będzie musiał zagwarantować uzyskanie efektu trwałego osuszenia ścian?
Odpowiedz:
Nie zostanie poszerzony.

Pytanie 3. Czy w sytuacji gdy zakres robót renowacyjnych nie zostanie rozszerzony o osuszanie murów, wykonawca zostanie zwolniony z warunków gwarancji w sytuacji gdy okaże się, że przyczyną przyspieszonej degradacji wykonanych robót jest utrzymujące się zawilgocenie i zasolenie ścian.
Odpowiedz:
Nie zostanie zwolniony z warunków gwarancji.

tagi : preztarg, prace budowlane, pałac lubostroń

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2015/04/13 16:02
Opublikował:admin
Data publikacji:13.04.2015 16:02
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: