23 maja, 2019

Znak sprawy: ZP-2/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej Pałacu w Lubostroniu, Etap II

 

Pałac Lubostroń,  działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że do Zamawiającego dnia 21 maja 2019 r. wpłynęło pytanie do treści SIWZ – poniżej przedstawiam jego treść wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie rysunków 6, 7, 9, 10 do których odnosi się opis techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunki na swojej stronie BIP.

 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/05/23 10:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:23.05.2019 10:19
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: