20 października, 2020

Lubostroń, dnia 20.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP-2/2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 5) w podziale na części

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert:

W CZĘŚCI 1 postępowania cena ofert, jakie wpłynęły do zamawiającego przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W CZĘŚCI 2 postępowania cena jedynej oferty, która wpłynęła do zamawiającego przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:20.10.2020 11:09
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki