26 stycznia, 2021

Lubostroń, dnia 25.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP-3/2020

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 5) w podziale na części

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, zarówno na Część 1 jak i na Część 2 postępowania nie została złożona żadna oferta.

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:26.01.2021 13:00
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: