21 maja, 2019

Znak sprawy: ZP-1/2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4).

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/05/21 08:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:21.05.2019 08:16
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: