19 grudnia, 2019

 

Lubostroń, dnia 18.12.2019 r.

Znak sprawy: ZP-5/2019

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego.

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:19.12.2019 13:24
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki