23 sierpnia, 2019

Znak sprawy: ZP-3/2019

Lubostroń, dnia 23.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP-3/2019

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego.

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.) informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/08/23 14:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:23.08.2019 14:05
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: