17 grudnia, 2019

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że w wyniku ogłoszonego ww. zamówienia publicznego na Wykonawcę we wszystkich częściach postępowania wybrano:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty (4 części) spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożone przez Wykonawców: PHU FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno oraz GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno zostają odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

W zakresie części 1 zamówienia:

OFERTA nr 1       Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320
Mszczonów

Punktacja: Cena 60 pkt + Gwarancja 40 pkt = Razem 100 pkt

OFERTA nr 2       PHU FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

Oferta nie została poddana ocenie (oferta odrzucona)

W zakresie części 2 zamówienia:

OFERTA nr 1       Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320
Mszczonów

Punktacja: Cena 60 pkt + Gwarancja 40 pkt = Razem 100 pkt

OFERTA nr 2       GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno

Oferta nie została poddana ocenie (oferta odrzucona)

W zakresie części 3 zamówienia:

OFERTA nr 1       Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320
Mszczonów

Punktacja: Cena 60 pkt + Gwarancja 40 pkt = Razem 100 pkt

OFERTA nr 2       PHU FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

Oferta nie została poddana ocenie (oferta odrzucona)

 

W zakresie części 4 zamówienia:

OFERTA nr 1       Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, Badów Górny, ul. Piekarska 15, 96-320
Mszczonów

Punktacja: Cena 60 pkt + Gwarancja 40 pkt = Razem 100 pkt

OFERTA nr 2       GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno

Oferta nie została poddana ocenie (oferta odrzucona)

 

 

 

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/12/17 13:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:17.12.2019 13:35
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki