11 czerwca, 2019

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że w wyniku ogłoszonego ww. zamówienia publicznego na Wykonawcę została wybrana firma:

Zakład Stolarski i Usługi Wielobranżowe Kapeja Robert

  1. Kątna 1, 88-140 Gniewkowo

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest najkorzystniejszą spośród złożonych w postępowaniu ofert, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

Zestawienie złożonych ofert:

OFERTA nr 1

Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski, Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

Punktacja: Cena 53 pkt + Gwarancja 20 pkt = Razem 73 pkt

OFERTA nr 2

Zakład Stolarski i Usługi Wielobranżowe Kapeja Robert, ul. Kątna 1, 88-140 Gniewkowo

Punktacja: Cena 60 pkt + Gwarancja 40 pkt = Razem 100 pkt

 

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:11.06.2019 12:30
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: