13 maja, 2019

Znak sprawy: ZP_-1/2019

 

Lubostroń, dnia 13.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP-1/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4).

 

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRAXINUS Sp. z o.o.

  1. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno

Cena oferty: 1.399.117,32 PLN

Oferowany okres gwarancji: 60 miesiące

Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 853.094,88 PLN.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/05/13 17:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:13.05.2019 17:01
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: