Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 22 lipca 2015 o 12:45:39. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Pałac Lubostroń jest osobą prawną – instytucją kultury.

Organizatorem Pałacu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie.

Akt o utworzeniu instytucji kultury:
Zarządzenie Nr 62/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 1994 roku w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Pałac Lubostroń – Badawczo-Rozwojowe Centrum Rehabilitacji Społecznej Sztuki i Animacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych i nadania statutu tej instytucji.

Pałac Lubostroń jest instytucją kultury działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 406) oraz statutu nadanego Uchwałą XXX/533/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2012/12/27 08:00
Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: